Finał XI edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku
Wpisany przez Szymon Wdowczyk   
poniedziałek, 26 marca 2012 14:14

25 marca 2012 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w XI edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Wyboru najlepszych wielkopolskich gospodarzy dokonała powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła, która wizytowała zgłoszone do konkursu gospodarstwa. W tym roku Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego przyznała 16 nominacji, w tym 9 statuetek Siewcy. złotych. Marszałek Marek Woźniak w asyście  Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Przewodniczącego Kapituły Konkursy Wielkopolskiego Rolnika Roku, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka wręczył laureatom konkursu statuetki Siewcy i dyplomy oraz nagrodę w wysokości 10 tys. W uroczystej Gali ogłoszenia wyników XI edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2011 udział wzięli Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszek Marszałek.

 

Nominowani do tytułu Wielkopolskiego Rolnika Roku 2011

Karol Andrzejewski

z żoną Ewą oraz synem Michałem, uczniem Technikum Rolniczego w Bojanowie, prowadzi produkcję rolniczą w gospodarstwie o powierzchni ponad 36 ha w miejscowości Stara Krobia w powiecie gostyńskim. Gospodarstwo zostało przejęte po rodzicach w 1999 roku i od tego czasu prowadzi produkcję o kierunku roślinno – zwierzęcym. W strukturze zasiewów przeważają  : pszenica, jęczmień ozimy, jęczmień jary oraz burak cukrowy. Gospodarstwo jest nastawione  na produkcję tuczników na płytkiej ściółce. Tuczarnia jest wyposażona w paszociąg oraz zbiornik paszowy. Maciory, w stadzie liczącym 80 sztuk, utrzymywane są w kojcach grupowych. Sprzedaż tuczników wynosi rocznie ponad 1600 sztuk.

Wojciech Bociański

pełni funkcję Prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Otylinie w gminie Białośliwie w powiecie pilskim. Spółdzielnia jest nowoczesnym gospodarstwem specjalistycznym o kierunku bydło mleczne. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 600 ha. W strukturze zasiewów przeważają użytki zielone - stanowią 270 ha. W gospodarstwie utrzymuje się 290 krów dojnych, średni stan bydła ogółem wynosi 750 sztuk. Obora produkuje rocznie ponad 3 mln litrów mleka, z czego 88 % sprzedawane jest w klasie I ekstra. Dzięki bardzo wysokiej wydajności, krowy uzyskują tytuły championów na wystawach zwierząt hodowlanych.

Korzystanie w gospodarstwie z najnowocześniejszych technologii pozwala na zatrudnienie 19 osób.

Jan Drabina

z żoną Teresą, synem Szymonem, uczniem Technikum Rolniczego i córką Anną, studentką Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, gospodaruje na powierzchni 22 ha w miejscowości Noskowo w powiecie wrzesińskim. Przejęte kilkanaście lat temu  po rodzicach 15 ha gospodarstwo rolne, nastawione było na tradycyjną produkcję roślinno – zwierzęcą.

W 2000 roku państwo Drabinowie podjęli decyzję przeprofilowania go na hodowlę norek.

Dziś  Jan Drabina jest członkiem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Stado podstawowe liczy 5 tys. sztuk. Roczna produkcja to ok. 20 tys. norek. Skóry sprzedawane są w domu aukcyjnym w Helsinkach. Coroczna 100% gwarancja sprzedaży daje gospodarstwu ekonomiczną stabilność i stanowi podstawę dalszego rozwoju.

Roman Frątczak

Państwo Frątczakowie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 60 ha w miejscowości Dojutrów w gminie Blizanów w powiecie kaliskim. Niespełna 8 hektarowe gospodarstwo o wielokierunkowym charakterze przejęli po rodzicach Pana Romana. Przekształcili je w specjalistyczne, o kierunku bydło mleczne. Dokupili  ponad 30 hektarów gruntów ornych i wybudowali nową oborę z wyposażeniem. Liczbę krów dojnych powiększyli do 70.

Ogółem gospodarstwo odstawia rocznie ponad 670 tys. litrów mleka, w 100% w klasie I ekstra. Pan Roman Frątczak uczestniczy też w pracach Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu oraz Rady Hodowlanej Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach

Mariusz Głombicki

z żoną Urszulą prowadzi gospodarstwo rolne o kierunku roślinno-zwierzęcym. Gospodarstwo liczy 95 ha powierzchni i jest położone w miejscowości Borówiec w powiecie słupeckim.

W gospodarstwie utrzymuje się zarówno bydło mleczne, bydło rzeźne, jak i trzodę chlewną.

Obora liczy obecnie 20 krów dojnych. Roczna sprzedaż mleka wynosi 160.000 litrów, w 100% w klasie I ekstra. Różne kierunki produkcji zwierzęcej odzwierciedla struktura zasiewów: rzepak ozimy, burak cukrowy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenica ozima, kukurydza, trawa z lucerną. Taka struktura zasiewów pozwala na uzyskiwanie zasobnej, własnej bazy paszowej.

Damian Kaźmierczak

z żoną Anną prowadzi ponad 40 hektarowe gospodarstwo rolne w miejscowości Brzoza w powiecie krotoszyńskim specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Struktura zasiewów gospodarstwa jest charakterystyczna dla gospodarstw nastawionych na produkcję mleka: większość gruntów jest przeznaczona pod kukurydzę i mieszanki zbożowe.

Gospodarstwo posiada nowoczesną oborę wolnostanowiskową z halą udojową. Utrzymuje się w nim  47 krów.  Mleko jest w 100% sprzedawane w klasie I ekstra. Ze względu na wysoki poziom prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej gospodarstwo jest często wykorzystywane dla celów szkoleniowych, porównawczych i  pokazowych.

Bronisław Koncewicz

z żoną Heleną objął gospodarstwo we wsi Długołęka w powiecie krotoszyńskim po swoich rodzicach w 1980 roku. Gospodarstwo liczy prawie 30 ha, a gospodarz prowadzi w nim zarówno hodowlę bydła mlecznego, jak i tucz trzody chlewnej. W strukturze zasiewów dominują zboża: pszenica, pszenżyto i kukurydza. Gospodarstwo  przez lata modernizowano. Dziś utrzymuje się w nim 20 krów o średniej rocznej wydajności 10.778 litrów mleka. Jako hodowca bydła mlecznego gospodarz zdobywa najwyższe nagrody w lokalnych konkursach. Bardzo dobre wyniki uzyskują też Państwo Koncewiczowie w chowie trzody chlewnej. Gospodarstwo rocznie sprzedaje 900 tuczników. Jako wzorcowe gospodarstwo o charakterze wielokierunkowym służy celom naukowym i pokazowym.

Błażej Kułton

jest młodym rolnikiem ze wsi Kotowiecko, położonej w gminie Nowe Skalmierzyce.  Przejął gospodarstwo o powierzchni niespełna 4,5 ha, dziś  areał gospodarstwa wzrósł do 200 ha gruntów własnych i 120 ha dzierżawionych. Gospodarstwo jest wyspecjalizowane w uprawie ziemniaków, w tym jadalnych oraz przeznaczonych na chipsy. Zbiór ziemniaków chipsowych jest w 100% kontraktowany. Na każdym etapie procesu produkcji, w gospodarstwie korzysta się ze specjalistycznej wiedzy i najlepszego sprzętu. Gospodarstwo posiada własne samochody ciężarowe z chłodniami. Jest w nim zatrudnionych  ponad 50 pracowników.

Tomasz Kwieciński

z żoną Małgorzatą prowadzi w miejscowości Lisiec Wielki, na terenie gminy Stare Miasto, gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 90 ha. Gospodarstwo, przejęte po rodzicach pana Tomasza, specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego i opasów, osiąga również bardzo dobre wyniki w produkcji roślinnej. W 2010 roku Państwo Kwiecińscy zakończyli budowę nowoczesnej obory przeznaczonej dla 65 sztuk opasów, w całości ze środków własnych. W starszym budynku utrzymuje się stado 20 krów dojnych o średniej wydajności 6.500 litrów mleka rocznie, oraz cielęta i jałówki przeznaczone do remontu stada. 100% pozyskiwanego mleka trafia do sprzedaży w kl. I ekstra.

Cyryl Mikołajczyk

Państwo Małgorzata i Cyryl Mikołajczykowie przejęli po rodzicach gospodarstwo rolne ponad 20 lat temu  w miejscowości Gołanice na terenie gminy Święciechowa. Liczyło ono wówczas 24 ha. Po licznych inwestycjach dzisiejszy areał gospodarstwa wynosi ponad 180 ha. Ze względu na jakość gleb, produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji zwierzęcej.

Obecna chlewnia wyposażona jest w automatycznie sterowaną wentylację i automaty paszowe. Pomieszczenia chlewni podzielone są w zależności od grupy zwierząt. Stado podstawowe liczy 94 maciory. Roczna sprzedaż tuczników wyniosła w 2010 roku 1566 sztuk.

Ryszard Palczak

Państwo Dorota i Ryszard Palczak prowadzą gospodarstwo o powierzchni ponad 110 ha,  ponad 84 ha to grunty własne, w miejscowości Marunowo w powiecie czarnkowskim. Gospodarstwo wyspecjalizowane jest w chowie i tuczu trzody chlewnej, który prowadzony jest w cyklu zamkniętym. Średni stan macior stada podstawowego wynosi 135 sztuk.

O wysokim poziomie hodowli świadczy wysoki wskaźnik odchowanych rocznie prosiąt od maciory wynoszący 25 sztuk. Rocznie państwo Palczakowie sprzedają 3200 tuczników.

Pan Ryszard Palczak jest aktywnym działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej, jest też członkiem grupy producenckiej trzody chlewnej. W 2010 roku uzyskał tytuł „Czarnkowsko-Trzcianecki Rolnik Roku.

 

Florian Pasternak

prowadzi  z żoną Mirosławą oraz synem Robertem i synową gospodarstwo rolne w Popówku na terenie gminy Gołuchów w powiecie pleszewskim. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji pomidorów pod osłonami na sztucznym podłożu z wełny mineralnej oraz w produkcji roślinnej. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej. Gospodarz uzyskuje bardzo wysokie plony. Pan Florian Pasternak jest członkiem stowarzyszenia „Pomidor Pleszewski”. Do uprawy pomidorów wprowadził zamiast oprysków ochronę biologiczną, przez co owoce są smaczniejsze, aromatyczne i zdrowsze. Pan Florian Pasternak w 2005 roku otrzymał odznakę honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa” .

Zdzisław Paszkiewicz

jest Prezesem Zarządu Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach w powiecie poznańskim. Status gospodarstwa to Spółka Skarbu Państwa – 100% udziałów posiada Agencja Nieruchomości Rolnych. Spółka gospodaruje na obszarze ponad  7500 ha położonym w 4 województwach. Podstawowym kierunkiem produkcji jest hodowla i nasiennictwo roślin zbożowych,  roślin strączkowych, motylkowych i traw. Poznańska Hodowla Roślin posiada 90-letnią tradycję w hodowli roślin i nasiennictwie, jest właścicielem 63 odmian roślin uprawnych. Jest liderem w polskiej hodowli roślin strączkowych, w szczególności łubinów i grochów. W Kobylnikach, w oddziale spółki, prowadzi się także chów bydła mlecznego. Stado liczące 500 krów dojnych odznacza się wysoką wydajnością w produkcji mleka. Prowadzi się tu również hodowlę zachowawczą konika polskiego.

Piotr Prus

z żoną Anną prowadzą gospodarstwo we wsi Radliczyce w gminie Szczytniki, w powiecie kaliskim. W pracach pomaga kolejne pokolenie, syn Tomasz z żoną Ewą. Gospodarstwo o powierzchni niespełna 55 ha jest wyspecjalizowane w produkcji roślinnej, sadownictwie i uprawach szklarniowych. W szklarniach uprawia się głównie pomidory i ogórki, nie stosuje się chemicznych oprysków, lecz wyłącznie ochronę biologiczną, a zapylanie następuje w sposób naturalny przez trzmiele. Odbiorcami płodów  są klienci krajowi oraz zagraniczni: z Rosji, Grecji, Rumunii.

Arkadiusz Szwarc

przejął po rodzicach w 2002 roku wielokierunkowe gospodarstwo rolne w miejscowości Roszkowo na terenie gminy Miejska Górka, powiat Rawicz. Od tego czasu gospodarzy na nim  z bratem Bogusławem. Bracia odbyli wycieczkę o charakterze szkoleniowym do Holandii, obejrzeli tam m.in. wiele nowoczesnych obór, co zainspirowało ich do przeprofilowania  i wyspecjalizowania gospodarstwa w kierunku hodowli bydła mlecznego.

Powiększyli areał gospodarstwa i wybudowali  nowoczesną oborę wolnostanowiskową na 115 krów mlecznych z halą udojową.  Sprzedaż mleka rocznie wynosi dziś ok. 1.000.000 litrów, całość jest sprzedawana w klasie I ekstra.

Tadeusz Zatylny

Państwo Anna i Tadeusz Zatylni prowadzą gospodarstwo rolne w Zamościu na terenie gminy Sieroszewice w powiecie ostrowskim. Gospodarstwo o powierzchni 142 ha, w tym 30 dzierżawionych, specjalizuje się w produkcji ziemniaków sadzeniaków oraz zbóż i hodowli trzody chlewnej. Gospodarstwo ma charakter wielopokoleniowy.  Wysokie plony osiągane w zbiorze sadzeniaków umożliwiają kontraktowanie dostaw. Średni stan macior wynosi 50 sztuk. O wysokim poziomie hodowli świadczą wysoki wskaźnik odchowanych prosiąt od maciory – 24 szt. rocznie oraz 1500 sztuk sprzedanych tuczników w roku. Pan Tadeusz Zatylny jest też czynnym strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2011

Nagroda główna statuetka Siewcy i 10 tys. zł

I. Jan Drabina - Noskowo, gmina Września                        

II. Roman Frątczak - Dojutrów, gmina Blizanów                                        

III. Mariusz Głombicki - Borówiec, gmina Ostrowite                     

IV. Bronisław Koncewicz - Długołęka, gmina Kobylin                          

V. Błażej Kułton - Kotowiecko, Nowe Skalmierzyce                           

VI. Florian Pasternak - Popówek, gmina Gołuchów                     

VII. Zdzisław Paszkiewicz - Tulce, gmina Kleszczewo                            

VIII. Piotr Prus - Radliczyce, gmina Szczytniki                      

IX. Tadeusz Zatylny - Zamość, gmina Sieroszewice                    

Podczas uroczystości Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podziękował Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Markowi Woźniakowi oraz wszystkim Członkom Kapituły Wielkopolskiego Rolnika Roku - ,, Cieszę się że podczas organizacji tego konkursu ale również przez okres mojej pracy czuję wsparcie ze strony Zarządu Województwa na czele z panem Marszałkiem Markiem Woźniakiem, bo to jest bardzo ważne gdy realizuje się pewne zadania i porusza się pewne kwestie w których spotykamy się z problemami rolnictwa, które były w roku ubiegłym są i w tym roku. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować kapitule konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, myślę że bardzo ciężko pracowała bo z tej grupy 44 rolników bardzo trudno jest przecież dokonać wyboru laureatów. Zdaję sobie z tego sprawę bo wiem też jak dobrze wyglądają wielkopolskie gospodarstwa i jak trudne jest wybranie najlepszych. Tym bardziej członkom kapituły za tą ciężką prace dziękuje. Te podziękowania dla wszystkich kieruję na ręce pana  prof. Grzegorza Skrzypczaka”.

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podkreślił również że tegoroczni laureaci są najlepszymi rolnikami w całej Unii Europejskiej- ,, Pan Marszałek w swoim wystąpieniu raczył zauważyć, że to jest elita Wielkopolskiego Rolnictwa i trudno się z tym nie zgodzić i to jest prawda to jest elita Wielkopolskiego Rolnictwa, ale jestem przekonany że to są najlepsi rolnicy w Unii Europejskiej i doskonale dają sobie rade na rynkach UE bo są do tego dobrze przygotowani. Bardzo się cieszę i gratuluję że jesteście państwo laureatami Siewcy i Wielkopolskiego Rolnika Roku".

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego  Krzysztof Grabowski wręczył wszystkim laureatom nagrodę specjalną -  zaproszenia do Brukseli skierowane od Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba .

Prezydent Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Ajchler wręczył listy gratulacyjne z propozycją wstąpienia do Loży Laureatów.

W uroczystej Gali ogłoszenia wyników XI edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2011 udział wzięli również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Butra, Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski oraz Wicewojewoda Przemysław Pacia, Konkurs, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego cieszy się już od lat dużym zainteresowaniem rolników, organizacji rolniczych i lokalnych władz samorządowych.  Jego celem jest promocja wielkopolskiego rolnictwa, istotnej dla naszego regionu dziedziny Gospodarki. Gospodarstwa laureatów wyróżniają się nowoczesnością stosowanych technologii, dobrą organizacją pracy, dbałością o środowisko naturalne i wysoką estetyką. Kolejne edycje Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku doskonale obrazują zmiany zachodzące na wielkopolskiej wsi.

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /klub-psl.umww.pl/modules/mod_fl_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /klub-psl.umww.pl/modules/mod_fl_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /klub-psl.umww.pl/modules/mod_fl_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /klub-psl.umww.pl/modules/mod_fl_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /klub-psl.umww.pl/modules/mod_fl_mostread/helper.php on line 79

Warning: file(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /klub-psl.umww.pl/templates/psl/index.php on line 68

Warning: file(http://www.sonao.fr/hacklinks/0222links.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /klub-psl.umww.pl/templates/psl/index.php on line 68